Puszcza Białowieskiego, najcenniejszy obiekt przyrodniczy w Polsce jako jedyny wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest pozostałością nizinnych lasów, które niegdyś pokrywały całą Europę. 17.02.2017 dyrektor Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski wydał decyzje zezwalającą na nieograniczoną wycinkę na 2/3 powierzchni Puszczy Białowieskiej pod pretekstem walki z kornikiem. Kornik tym samym stał się nowym aktorem w politycznym i światopoglądowym sporze. W wyniku zmian klimatycznych a w dalszej konsekwencji gradacji kornika świerk ustępuję gatunkom bardziej odpornym na przesuszenie gleb.
Wykrot świerkowy stał się reliktem politycznego sporu o Puszczę Białowieska oraz lokalnym symbolem zmian klimatycznych, których jednym z następstw jest nadchodzący kryzys migracyjny, którego początki właśnie doświadczamy na granicy polsko-białoruskiej. Wirtualny model wykrotu, który stał się pierwszym tematem Pomnika Rozszerzonego jest największym wykrotem świerkowym jaki widziałem w Puszczy Białowieskiej. Późną jesienią tego roku spotkałem pod nim ukrywających się uchodźców z Syrii.
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Młodzi Twórcy
Back to Top